ISO 15189 – ISO 17025

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και επιθεωρήσεις διαχειριστικών συστημάτων για Κλινικά Εργαστήρια και για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων (ISO 15189 / ISO 17025)

Ο σκοπός

Ο έλεγχος και η μείωση των σφαλμάτων που είναι ενδεχόμενο να εμφανιστούν στα αποτελέσματα των αναλύσεων και των δοκιμών και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τους.
Η διαπίστευση των εργαστηρίων που υλοποιούν αναλύσεις και δοκιμές αποτελεί μονόδρομο, εφόσον τα περισσότερα εργαστήρια στην αγορά είναι διαπιστευμένα ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων, απαιτείται νομικά.

Το πλαίσιο

Η σχεδίασή του βασίζεται στις αρχές ενός συστήματος ποιότητας αλλά με επιπλέον τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν στις μετρήσεις του εργαστηρίου. Οι «διεργασίες» που αποτελούν τους άξονες για την διαχείριση του συστήματος ποιότητας περιλαμβάνουν και τεχνικές δραστηριότητες που συντελούν στην αυξημένη αξιοπιστία των μετρήσεων που διενεργεί το εργαστήριο. Για αυτές τις διεργασίες, συνήθως αναπτύσσονται και εγκαθίστανται επιμέρους διαδικασίες.

Οι υπηρεσίες μας

Αποβλέποντας στη απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη, αναπτύσσουμε, διατηρούμε, βελτιώνουμε, αναβαθμίζουμε ΚΑΙ επιθεωρούμε συστήματα και δομές σε Κλινικά Εργαστήρια ή / και Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων που είτε έχουν ήδη είτε δεν έχουν, οργανωμένα τμήματα και υποδομές διαχείρισης για ISO 15189 / ISO 17025.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για Κλινικά Εργαστήρια (ISO 15189) και για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων (ISO 17025)

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και της μέγιστης απόδοσης τα εργαστήρια πρέπει να είναι προσανατολισμένα:
Στην ορθή χρήση δόκιμων και σύγχρονων τεχνικών για την διενέργεια των αναλύσεων / δοκιμών.
Στην αυστηρή εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
Στην αυτοματοποίηση, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μέσα από την εφαρμογή ειδικών εργαστηριακών προγραμμάτων και την χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαστηριακών αναλυτών / εξοπλισμού, με σκοπό:
τη σωστή διαχείριση των δειγμάτων και
τη μείωση της πιθανότητας εργαστηριακού λάθους,
την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Τα εργαστήρια συμμετέχουν σε εξωτερικά προγράμματα ελέγχου ποιότητας (Ελληνικά και Διεθνή), ώστε τα εκδιδόμενα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα και να εναρμονίζονται με τα αποτελέσματα των άλλων εργαστηρίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικότερη ενημέρωση ή επιπλέον διευκρίνιση.