TAPA Freight Security Requirements ISO 28001

Συμβουλευτική για την ανάπτυξη (TAPA Freight Security Requirements/ ISO 28001) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας

Ο σκοπός

Αποτελεί μια εξειδικευμένη προδιαγραφή που σχετίζεται αποκλειστικά με την ασφάλεια κατά την αποθήκευση και τη διακίνηση, θέτοντας ξεκάθαρα τις οργανωτικές και τεχνικές απαιτήσεις, για την αποθήκευση και τη διανομή των εμπορευμάτων.
Ο έλεγχος και η διασφάλιση των εμπορευμάτων, απαιτεί τη συστηματική διαχείριση των διεργασιών αλλά και τη λήψη κατάλληλων μέτρων, πράγμα που αποτελεί και το αντικείμενο αυτών των προτύπων.

Το πλαίσιο

Για την εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών είναι απαραίτητη η ανάλυση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, σε «διεργασίες» ή αλλιώς επιμέρους εργασίες. Τούτο γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια, οι «πόροι», οι «έλεγχοι» και τα «μέτρα ασφάλειας» που απαιτούνται για την παρακολούθηση των επιμέρους αυτών διεργασιών και, τελικά να προσδιοριστεί ο τρόπος με το οποίο η κάθε διεργασία του, θα παρακολουθείται κατάλληλα και αποτελεσματικά.

Οι υπηρεσίες μας

Αποβλέποντας στη απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη, αναπτύσσουμε, διατηρούμε, βελτιώνουμε, αναβαθμίζουμε αξιόπιστα συστήματα και δομές σε επιχειρήσεις που είτε έχουν ήδη είτε δεν έχουν, οργανωμένα τμήματα και υποδομές διαχείρισης συστημάτων για την υλοποίηση ή την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων (TAPA Freight Security Requirements ή ISO 28000)

Το TAPA (Transported Asset Protection Association) FSR (Freight Security Requirements) είναι ένα σύνολο τεχνικών απαιτήσεων σε μορφή ερωτηματολογίου που σχετίζεται με την ασφάλεια κατά την αποθήκευση και διακίνηση των αγαθών. Αποτελεί μια προδιαγραφή που σχετίζεται αποκλειστικά με την ασφάλεια κατά την αποθήκευση και διακίνηση των
αγαθών, θέτοντας ξεκάθαρα τις απαιτήσεις.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η αλυσίδα ανεφοδιασμού ο πελάτης είναι δυνατόν να ζητήσει την πιστοποίηση μιας επιχείρησης μεταφορών και διαχείρισης αποθηκών σύμφωνα με το πρότυπο TAPA FSR ή με το πρότυπο ISO 28000.
Η αξιολόγηση και πιστοποίηση πέραν των άλλων προσφέρει μια ευκαιρία για καλύτερο έλεγχο των κινδύνων σε όλες τις φάσεις μιας αποθηκευτικής ή μεταφορικής δραστηριότητας και συντελεί για περιορισμό των καταστροφών ή των απωλειών που σχετίζονται με τα εμπορεύματα που η εταιρεία διαχειρίζεται.