ISO 9001, ISO 14001 EMAS, OHSAS 18001

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης για την ποιότητα (ISO 9001), το περιβάλλον (ISO 14001 / EMAS) της Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας (OHSAS 18001)

Ο σκοπός

Ο έλεγχος και η μείωση των λαθών και των αστοχιών που συναντούν καθημερινά οι επιχειρήσεις, απαιτεί τη συστηματική διαχείριση των διεργασιών αλλά και τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Το πλαίσιο

Ο οργανισμός θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διαδικασιών, δικαιοδοσιών και ελέγχου:

σε θέματα ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ή των προϊόντων που παράγει, (ISO 9001)

 σε θέματα περιβαλλοντικών επιδόσεων αλλά και συμμόρφωσης με τη περιβαλλοντική νομοθεσία (ISO 14001 / EMAS)

σε θέματα που σχετίζονται με την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων (OHSAS 18001)

Οι υπηρεσίες μας

Αποβλέποντας στη απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη, αναπτύσσουμε, διατηρούμε, βελτιώνουμε, αναβαθμίζουμε αξιόπιστα συστήματα και δομές σε επιχειρήσεις που είτε έχουν ήδη είτε δεν έχουν, οργανωμένα τμήματα και υποδομές διαχείρισης συστημάτων για την ποιότητα (ISO 9001), το περιβάλλον (EMAS / ISO 14001) ή / και την Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια (OHSAS 18001).

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για την ποιότητα (ISO 9001)

Η νέα έκδοση ISO 9001:2015 έχει τριετή περίοδο προσαρμογής και έτσι το πιστοποιητικό των εταιρειών που έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το παλαιό πρότυπο, θα πρέπει να ανανεωθεί υποχρεωτικά μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018, γιατί μετά δεν θα έχει ισχύ.
Το νέο πρότυπο απαιτεί πλέον όχι μόνο τη δέσμευση της ανώτατης Διοίκησης του οργανισμού αλλά και την άσκηση του ηγετικού της ρόλου σε σχέση με το σύστημα ποιότητας.
Τώρα πέραν της δέσμευσης, ζητείται από τη ανώτατη Διοίκηση, η συμμετοχή και μια πολύ καλή πρακτική να τεκμηριωθεί αυτή η συμμετοχή είναι η οριοθέτηση του «Πλαισίου Λειτουργίας του Οργανισμού» από τους ίδιους τους managers.
Σε αυτή τη προσέγγιση που θα γίνει από τη ανώτατη Διοίκηση του οργανισμού, θα στηριχθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για το περιβάλλον (ISO 14001)

Το ISO 14001 είναι ένα σύνολο απαιτήσεων που εκδόθηκε και επικυρώθηκε από τον “International Organization for Standardization” (ISO) ως πρότυπο που αφορά στο περιβάλλον και έχει ως στόχο να ελέγξει και να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός οργανισμού σε κανονικές, μη κανονικές αλλά και έκτακτες συνθήκες λειτουργίας.

Μέσω του ελέγχου της περιβαλλοντικής επίδοσης επιτυγχάνεται και ο έλεγχος της κανονιστικής συμμόρφωσης. Έτσι η επιχείρησή σας, είναι πάντοτε διασφαλισμένη ότι οι υποχρεώσεις έναντι των αρχών, που αφορούν στο περιβάλλον, έχουν ελεγχθεί και εφαρμόζονται.

Σύνταξη Περιβαλλοντικών Δηλώσεων EMAS ΙΙΙ (σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 της 25ης Νοεμβρίου 2009)

Η διενέργεια μιας τέτοιας δράσης έχει νόημα για μία επιχείρηση, η οποία επιδιώκει καταχώρηση στο EMAS register (http://ec.europa.eu/environment/emas/register/).

Μία τέτοια επιχείρηση δεν είναι μόνο οι βιομηχανίες αλλά και οι τοπικές αρχές καθώς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επειδή έχει μεγάλη σημασία η εξέταση και των περιβαλλοντικών πτυχών που συνδέονται με τις βασικές δραστηριότητές τους.
Για την επικύρωση της δράσης ο οργανισμός υποβάλει αίτηση καταχώρησης που περιλαμβάνει βασικά την επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση. Η επικύρωση της δήλωση γίνεται από αναγνωρισμένο φορέα και η προετοιμασία της επιχείρησης υποστηρίζεται από τον Σύμβουλο.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για την Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια (OHSAS 18001)

Το πρότυπο αυτό, τυγχάνει της αποδοχής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και υιοθετήθηκε άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό πρότυπο “European Standard” ενώ στην Ελλάδα, το πρότυπο αυτό έχει επίσης αναγνωρισθεί και εκδίδεται ως πρότυπο “ΕΛΟΤ”. Σύντομα επίκειται και η νέα έκδοση.
Είναι ένα σύνολο απαιτήσεων που εφαρμόζεται ως πρότυπο, από τις αρχές του 2008 και αφορά στη διαχείριση της Εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας (ΕΥ&Α).
Μπορείτε να αναπτύξετε το σύστημα με την βοήθεια της “D-Consulting Management Systems” αλλά και να πιστοποιήσετε την εφαρμογή του, σε ένα διαπιστευμένο φορέα, προκειμένου να τεκμηριώσετε στους πελάτες σας, την αξιοπιστία και την πληρότητα του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικότερη ενημέρωση ή επιπλέον διευκρίνιση.