Πελάτες

Η εταιρεία μας έχει 20ετή συνεχή παρουσία στο χώρο της Ελληνικής αγοράς ενώ παράλληλα έχει υλοποιήσει έργα συμβούλου και στην Κύπρο. Οι αρχές που διέπουν κάθε συνεργασία μας είναι:

ποιότητα στα παραδοτέα,

συνέπεια στο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα

ακρίβεια στο προϋπολογιζόμενο κόστος.

Οι πελάτες μας είναι μεγάλες επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν, από όλους τους κλάδους αλλά και άλλες εταιρείες συμβούλων που μας ανέθεσαν έργα πολύ αξιόλογων επιχειρήσεων.

Η τήρηση αυτών των αρχών έχει δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μακρόχρονη παρουσία μας αλλά μια διαχρονικότητα στις συνεργασίες μας.
Με βάση την τεράστια εμπειρία αλλά και τις εικόνες που μας εξασφαλίζουν οι επιθεωρήσεις σε 1000+ sites αλλά και η 20ετής συνεχής παρουσία στην αγορά, η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να παρέχει αξιόπιστα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και επιθεωρήσεις σε ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων.

Μεγάλοι Πελάτες

Πελάτες μέσω υπεργολαβιών

Άλλοι πελάτες