Προφίλ

Ποιοι είμαστε

Η “D-CONSULTING Management Systems” ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1996 στην Αθήνα, από τον Γιώργο Παν. Δηλέ, Ηλεκτρονικό Μηχανικό, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα της ποιότητας παραγωγής, κυρίως σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ο ιδρυτής είναι ένας, από τα πρώτα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εγκεκριμένων Συμβούλων του ΕΟΜΜΕΧ.Η σημαντική προηγούμενη εμπειρία μας αλλά και οι ευκαιρίες της εποχής στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουν συντελέσει ώστε η εταιρεία να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και επιθεωρήσεις σε τομείς, όπως:

about-us-sm-temp

Ο στόχος μας

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με προστιθέμενη αξία και σύμφωνα με τις

απαιτήσεις του πελάτη αλλά και η τεχνολογική υποστήριξή του στα θέματα που

απαιτεί η ανάπτυξη της παρεχόμενης υπηρεσίας, αποτελεί τη φιλοσοφία και

το στόχο των υπηρεσιών που παρέχει η“D-CONSULTING Management Systems”.

 

Τα δυνατά σημεία

Η εμπειρία μας από αξιολογήσεις τρίτου μέρους σε 1000+ sites, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η παροχή υπηρεσιών σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις

 Η υποστήριξη σύνθετων συστημάτων με υψηλές τεχνολογικές και οργανωτικές απαιτήσεις

Η εκπαιδευτική εμπειρία και η δυνατότητα υλοποίησης ενδο- επιχειρησιακών σεμιναρίων με την ένταξη των προγραμμάτων στο λογαριασμό ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ

Η αρίστη γνώση των απαιτήσεων και των αναγκών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα

Οι πιστοποιήσεις μας

Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και επιθεωρήσεις υιοθετώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και έχει πιστοποιηθεί γι’ αυτό, από το διαπιστευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα “BureauVeritas”

Η εταιρεία διαθέτει αξιολογητή με διεθνή πιστοποίηση που παρέχεται από τον IRCA (International Register of Certified Auditors)

ψάχνετε για τους πιο καταρτισμένους επαγγελματικούς συμβούλους ;