Πιστοποίηση της “ QACS” για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EU) 2016/679 (GDPR)

Δερματολογικές δοκιμές και έλεγχοι αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων

Οι δραστηριότητες των εργαστηρίων της QACS εστιάζονται στη παροχή υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας προς την βιομηχανία καλλυντικών. Μεταξύ των υπηρεσιών περιλαμβάνονται δερματολογικές δοκιμές και έλεγχοι αποτελεσματικότητας με τη συμμετοχή εθελοντών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα καλλυντικά προϊόντα.

Εντός αυτού του πλαισίου λειτουργίας, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εθελοντών, αναλύονται και αρχειοθετούνται, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Ο στόχος της διοίκησης της εταιρείας να προστατεύσει και να διατηρεί ενημερωμένα αυτά τα δεδομένα είναι και ο σκοπός ενός συστήματος που αναπτύχθηκε και πρόσφατα πιστοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα “Bureau Veritas Certification” σύμφωνα το “technical standard related to personal data protection in compliance with the regulation (EU) 2016/679”.   

H QACS φέρει την ευθύνη της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όχι μόνο αυτών που αφορούν τους εθελοντές που συμμετέχουν στις μελέτες αλλά και αυτών που αφορούν το προσωπικό και τους πελάτες της. Προκειμένου να συμμορφωθεί με το κανονισμό, η εταιρεία έχει επαρκώς προσδιορίσει:

  • το αρχείο προσωπικών δεδομένων που διατηρεί,
  • τη γνωστοποίηση του τρόπου επεξεργασίας στα υποκείμενα των δεδομένων,
  • τη διάρκεια διατήρησης των αρχείων,
  • το τρόπο με το οποίο τα υποκείμενα μπορεί αν ασκήσουν τα δικαιώματά τους,
  • τις υπευθυνότητες των προσώπων που διαχειρίζονται τα δεδομένα και  
  • το τρόπο ασφαλούς προστασίας των δεδομένων (σε ηλεκτρονική ή έκτυπη μορφή) είτε αυτά είναι αποθηκευμένα σε αποθηκευτικά μέσα είτε διαβιβάζονται

Ακολουθώντας ορθές πρακτικές διαχείρισης των πληροφοριών προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια, την καταλληλότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται, η εταιρεία αναμένει να ενισχύσει την ήδη καλή φήμη της στην αγορά και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των πελατών όπως και του προσωπικού της, στις διεργασίες διαχείρισης τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικότερη ενημέρωση ή στείλτε μας e-mail στο info@dconsulting.gr για κάθε απορία σας ή επιπλέον διευκρίνιση.Αφήστε μια απάντηση